Dźwięki docierające ze środowiska do człowieka w każdym wieku mają wpływ na jego psychikę i powodują powstawanie stanów emocjonalno – poznawczych. Docierają także do układu nerwowego, wegetatywnego i mięśni szkieletowych. Źródłami dźwięków są głos ludzki, instrumenty muzyczne i przyrządy elektroakustyczne. Utwór muzyczny jest natomiast wynikiem współdziałania tak zwanych elementów muzycznych, jak rytm i metrum, melodia, harmonia, dynamika, agogika, artykulacja, barwa dźwięku, budowa formalna. W zależności od rodzaju przekazu dzieli się muzykę na przekazywaną tradycją ustną (muzyka ludowa) i utrwaloną za pomocą notacji muzycznej (muzyka profesjonalna). W sferze życia człowieka muzyka pełni funkcję komunikacyjną, w której dźwięk organizowany jest pod względem wysokości, długości, barwy oraz natężenia. Dziecko z muzyką ma kontakt w szkole podstawowej na lekcjach muzyki i wychowania fizycznego. Badania dowodzą, że od szóstego miesiąca życia płód ludzki jest zdolny do przetwarzania dźwięku, który stymuluje również błędnik odpowiedzialny za właściwe napięcie mięśniowe,co tak jest ważne dla prawidłowego rozwoju ruchowego dziecka. Podstawowym dźwiękiem, który dociera do płodu jest rytm bicia serca i pulsujący rytmicznie przepływ krwi w układzie krwionośnym matki. Rytm ten na zawsze pozostaje podstawą naszej potrzeby rytmu w muzyce i rozwoju języka. Dziecko doświadcza pierwszych wrażeń związanych z rytmem już w życiu płodowym, poprzez wrażenia słuchowe, przewodnictwo kostne, wibrację, ale również poprzez silną stymulację przedsionkową w wyniku ruchów matki, a następnie swoich własnych. Kiedy rodzice kołyszą malutkie dzieci lub miarowo je poklepują, u dziecka zaczyna rozwijać się umiejętność wyczuwania i korzystania z rytmu. Muzyka kształtuje pamięć aktywną, podzielność uwagi, twórczą wyobraźnię oraz kompetencje poznawcze: od spostrzegania, poprzez klasyfikowanie do ocen estetycznych. Inne funkcje muzyki związane są z rozwojem samodzielności myślenia, zaspokajaniem potrzeby ekspresji, jak również wpływają na zdolności komunikacyjne. Muzyka tworzy świat przeżyć, kształtuje emocjonalność i wrażliwość, wpływa w szczególny sposób na rozwój dzieci, które od urodzenia do 5 – 6 roku życia rozwijają się wyjątkowo dynamicznie. Działanie muzyki na organizm dziecka działa korzystnie na układ oddechowy powodując zwolnienie i pogłębienie oddechu. Muzyka może powodować zwolnienie pracy serca, obniża ciśnienie tętnicze, zmniejsza napięcie mięśniowe. Wywołuje spokój ducha, redukuje poziom lęku. Muzyka wywiera wpływ na prawidłową komunikację dziecka z rówieśnikami. Piosenki dla dziecka w języku angielskim odgrywają ważną rolę nie tylko w procesie nauki komunikacji w języku angielskim, ale pozwalają na szybsze opanowanie słownictwa oraz jego zapamiętywanie. Okazuje się, że muzyka gra istotną rolę w nauce języków obcych. Piosenki dla dzieci po angielsku przygotowuje mózg i naszą percepcję do odbioru i lepszej produkcji obcych dźwięków. Słuchając piosenki w języku angielskim dziecko szybciej przyswaja podstawowe zwroty, przełamując tym samym barierę posługiwania się językiem angielskim jako głównym językiem świata.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here