Zgodnie z obowiązującym prawem, niektóre firmy nie muszą już tylko zmierzyć się RODO, ale także z BDO. Czym jest i jak wygląda rejestracja do BDO małych firm?

BDO to skrót od wyrażenia baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Jest systemem informatycznych mającym na celu nadzór oraz sprawny przepływ informacji o gospodarowaniu odpadami niektórych firm i instytucji. Szczegółowo o tym które firmy muszą się tym zająć, reguluje ustawa o odpadach, w artykule 50 i 51.

Wydawać by się mogło, że rejestracja do BDO małych firm nie obowiązuje. Nic jednak bardziej mylnego. Podstawowym kryterium nie jest tu bowiem wielkość firmy a dziedzina jej działania. I bez względu czy firma jest duża, czy tez mikro, obowiązują ją te same przepisy.

Wpisu do BDO z urzędu mają te podmioty, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Są to ci przedsiębiorcy, którzy uzyskali pozwolenie na wytwarzanie, zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

O wpis do BDO na wniosek starają się przedsiębiorcy, których obejmuje ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej. Czyli wszyscy zajmujący się recyklingiem. odzyskiem, eksportem odpadów stałych .

Zwolnionymi z BDO są wszystkie podmioty wymienione w art 51 ust 2 ustawy o odpadach. są to min. osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, a także osoby transportujące wytworzone przez siebie odpady.

Dlatego też, rejestracja do BDO małych firm jest również konieczna. Ale tylko w przypadku, gdy działalność firmy wpisuje się w działalność przedsiębiorstwa. Rejestru dokonuje marszałek województwa, a opłata rejestrowa wynosi od 100 do 300 zł rocznie.

Warto więc również zaznaczyć, że taka rejestracja do BDO małych firm ale i dużych przedsiębiorstw jest płatna za rok z góry. Opłatę tą należy uiścić do końca lutego za dany rok. Można to zrobić w formie przelewu na konto urzędu marszałkowskiego.

BDO ma usprawnić działanie systemu gospodarki odpadami. Szkoda tylko, że ponownie kosztem przedsiębiorców prywatnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here