Każdej osobie, która uległa wypadkowi przysługuje roszczenie o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie. Odszkodowania mają na celu zrekompensowanie poniesionych kosztów na leczenie oraz rehabilitację. Z kolei zadośćuczynienie przysługuje za szkody niematerialne, a więc za doznaną krzywdę i cierpienie. Często bywa tak, że batalia o uzyskanie środków trwa na tyle długo, że poszkodowany umiera i nie otrzymuje pieniędzy. Czy w takiej sytuacji w jego imieniu rodzina może ubiegać się o zadośćuczynienie?

Czy możliwe jest dziedziczenie roszczenia o zadośćuczynienie?

Zgodnie z obowiązującym w naszym kraju prawem, śmierć osoby poszkodowanej wyklucza dochodzenie w jego imieniu przez rodzinę o zadośćuczynienie. Istnieją jednak takie przypadki, że spadkobiercy zmarłego mogą ubiegać się o wypłatę zadośćuczynienia. Jest to możliwe wówczas, gdy roszczenie zostało uznane na piśmie. Sytuacja taka ma miejsce, gdy obie strony zawarły ugodę lub w toku wymiany pism przed wytoczeniem powództwa sprawca uznał roszczenie i zobowiązał się do jego wypłaty.

Jest to możliwe także wówczas, gdy powództwo zostało wytyczone jeszcze za życia poszkodowanego. Gdy osoba zmarła zdążyła złożyć pozew do sądu przed śmiercią, to wówczas spadkobiercy mają prawo do tego, aby przystąpić do procesu w jego imieniu.

W praktyce bardzo często dochodzi do nieprzyjemnych sporów, co do uznania roszczenia na piśmie. Niemniej zazwyczaj bywa tak, że uznanie przez sprawcę roszczenia jest uznawane przez sąd nawet wówczas, gdy nie została podana kwota. W takiej sytuacji sąd oceniając wszystkie okoliczności decyduje o wysokości odszkodowania. Istotne jest jedynie to, aby sprawca uznał roszczenie jeszcze za życia poszkodowanego.

Sprawy o odkodowania i roszczenia nie są łatwe do wybrania, zatem warto zawsze skorzystać z usług dobrej kancelarii adwokackiej. Każdy dobry adwokat potrafi zawsze służyć cenną radą, sporządzić do sądu niezbędne dokumenty oraz godnie reprezentować swego klienta na rozprawach sądowych.

Kto może dziedziczyć zadośćuczynienie?

Poszkodowany to nie jedyna osoba, która może żądać odszkodowania za zrekompensowanie poniesionych kosztów na leczenie oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz cierpienie. W przypadku jego śmierci zadośćuczynienia mogą dochodzić spadkobiercy.

Roszczenie o zadośćuczynienie jest traktowane jak spadek, zatem zasądzona od sprawcy wypadku kwota przysługuje wszystkim spadkobiercom zmarłego.

Warto wiedzieć o tym, że odziedziczenie roszczenia o zadośćuczynienie nie wyklucza dochodzenia przez spadkobierców ich własnych roszczeń związanych ze śmiercią najbliższego członka rodziny.

Warto podkreślić to, że jeśli spadkodawcy uzyskali przed śmiercią prawomocny wyrok sądowy zasądzający zadośćuczynienie na rzecz poszkodowanego, to wierzytelność także wchodzi w skład spadku.

Pomimo ciężkiej sytuacji związanej z bólem po stracie bliskiej osoby warto zawsze zgłosić się do kancelarii celem analizy jakie roszczenia przysługują oraz w jakiej wysokości. Adwokat Laskowska to profesjonalny pełnomocnik, który potrafi ułatwić przejście przez proces sądowy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here