Moment, w którym dwoje ludzi zostaje małżonkami, automatycznie sprawia, że powstaje między nimi wspólnota majątkowa. Inaczej jest tylko w przypadku podpisania intercyzy przed ślubem. Gdy z różnych powodów po czasie dochodzi do rozwodu, wspólność majątkowa przestaje istnieć, a strony mogą dochodzić podziału wspólnie zgromadzonego majątku. W takich sytuacjach konieczny jest adwokat – rozwód (Warszawa to miasto, w którym sąd może orzec o rozwodzie), który pomoże korzystnie podzielić majątek.

Jak to jest z tym majątkiem w małżeństwie?

Zasadniczo majątek w małżeństwie można podzielić na trzy części. Jedna to oczywiście majątek wspólny, a dwie pozostałe – majątek osobisty męża oraz majątek osobisty żony. Przez majątek osobisty stron rozumie się to, co zgromadzili przed zawarciem aktu małżeństwa oraz to, co zyskali już w trakcie trwania małżeństwa, czyli wszelkie darowizny i inne dziedziczone rzeczy. Po orzeczeniu sądu o zakończeniu małżeństwa przychodzi czas na podział majątku. Pomoże w tym adwokat rozwód Warszawa.

Podział majątku wspólnego – adwokat rozwód Warszawa

Dotychczas małżonkowie nabywali wszelkie rzeczy razem. Po rozwodzie czas na wyjście z tego stanu, jak i z współwłasności. Małżonkowie muszą podjąć decyzję, w jaki sposób chcą dokonać podziału majątku wspólnego. Pomocny będzie adwokat rozwód Warszawa, który dzięki swej najlepszej wiedzy i doświadczeniu podpowie, jakie z rozwiązań będzie najkorzystniejsze w danym przypadku. Jednym ze sposobów na podział majątku jest przyporządkowanie każdej ze stron poszczególnych rzeczy o określonej wartości i dany małżonek od tej pory staje się jedynym właścicielem danej rzeczy. Może być i tak, że przykładowo mąż staje się jedynym właścicielem mieszkania, ale musi spłacić małżonkę. Istnieje także opcja polegająca na tym, że małżonkowie sprzedają wszystko, co mieli wspólne i dzielą się zyskanymi pieniędzmi po połowie. Która z tych możliwości będzie odpowiednia na pewno, podpowie adwokat rozwód Warszawa. Choć podział majątku powinien być równy, to na wniosek jednej ze stron sąd z różnych przyczyn może komuś przyznać więcej lub mniej niż 50% majątku. Powodem takiego nierównego podziału może być udowodnienie, że podczas trwania małżeństwa jeden z małżonków trwonił wspólne pieniądze. Natomiast fakt, że jedna osoba w trakcie małżeństwa miała wyższe dochody od drugiej, nie ma większego znaczenia, sąd raczej nie bierze tego pod uwagę, orzekając o nierównych udziałach przy podziale majątku. Na wszelkie pytania odpowie adwokat rozwód Warszawa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here